Google ogłosiło, że usługa Google+ zostanie zlikwidowana.


Jak zachować konto na Uwielbiam.pl zarejestrowane przez G+?Ze względu na likwidację usługi G+ przez Google, Użytkownicy naszego portalu korzystający z kont zintegrowanych z usługą G+ nie będą już mieli możliwości logowania się do portalu poprzez wspomnianą usługę.

Aby zachować możliwość dalszego korzystania z portalu uwielbiam.pl wystarczy przeprowadzić prostą operację zmiany hasła opisaną poniżej.

Zmiana hasła dla użytkowników G+


Aby zmienić hasło dla konta zarejestrowanego przy użyciu usługi G+ wystarczy przejść standardowy proces odzyskiwania hasła.

Jako e-mail należy podać e-mail wykorzystywany przy logowaniu do usługi G+ i postępować zgodnie z dalszymi instrukcjami odzyskiwania hasła.


Aby przeprowadzić teraz proces odzyskiwania hasła kliknij przycisk "Odzyskaj Hasło".Przejdź do:

}