OGÓLNE:


1. Jakie są działania realizowane w ramach Akademii Uwielbiam?


- Program edukacyjny do szkół „Akademia Uwielbiam” - Konkurs do szkół - Konkursu indywidualny dla uczniów

PROGRAM DO SZKÓŁ „AKADEMIA UWIELBIAM”


2. W jaki sposób można się zgłosić do Programu?


Do Programu można się zgłosić poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej www.akademiauwielbiam.pl lub podczas rozmowy telefonicznej z konsultantem prowadzonej w imieniu Organizatora.

3. Co zrobić, gdy w formularzu zgłoszeniowym brakuje szkoły?


W sytuacji, gdy szkoła nie znajduje się w rozwijanej liście formularza zgłoszeniowego należy wybrać opcję „Inne” i samodzielnie wprowadzić dane szkoły.


4. Czy do Programu może zgłosić się kilka klas z jednej szkoły?


Tak, w Programie może wziąć udział dowolna liczba klas VI-VIII z danej szkoły podstawowej oraz dowolna liczba klas III z danego gimnazjum.


5. Na czym polega uczestnictwo w Programie?


Program polega na przeprowadzeniu w klasach VI-VIII szkół podstawowych i III gimnazjów tematycznych zajęć na podstawie otrzymanych materiałów. Wszystkie materiały dydaktyczne zostały opracowane we współpracy z metodykiem i dietetykiem.


6. W jaki sposób szkoła otrzyma materiały edukacyjne?


Wszystkie materiały będą wysłane mailem do szkół na podany w formularzu zgłoszeniowym adres mailowy. Dodatkowo będą dostępne na stronie www. w zakładce „strefa nauczyciela”, tylko po wcześniejszym dokonaniu zgłoszenia do Programu i zalogowaniu się do właściwego konta.


7. Jakie materiały otrzyma szkoła?


Materiały dydaktyczne dotyczą zagadnień związanych ze zdrowym stylem życia, kształtowaniem właściwych nawyków żywieniowych, kwestią niemarnowania jedzenia oraz spożywaniem i przygotowywaniem posiłków. Atrakcyjna forma zajęć umożliwi przeprowadzenie ciekawych i angażujących uczniów lekcji.


8. Jak długo trwa program?


Program trwa od października 2018 do końca lutego 2019.


9. Gdzie znaleźć i kiedy wypełnić Ankietę Podsumowującą?


Ankieta będzie dostępna na stronie internetowej programu, a jej wypełnienie będzie możliwe do końca lutego po przeprowadzeniu zajęć Programu. Po uzupełnieniu Ankiety do szkoły zostanie wysłany drogą elektroniczną Certyfikat potwierdzający udział w Programie.


10. Czy szkoła ponosi jakiekolwiek koszty związane z udziałem w Programie?


Nie, udział w Programie jest całkowicie bezpłatny.


KONKURS DLA SZKÓŁ


11. Na czym polega uczestnictwo w Konkursie dla szkół?


Po przeprowadzeniu zajęć Programu klasa może wziąć udział w dodatkowym konkursie. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu atrakcyjnego przepisu zgodnie z założeniami przedstawionymi w regulaminie konkursu oraz zgłoszenie go do konkursu na stronie akademiauwielbiam.pl. Zgłoszenie konkursowe obejmuje zdjęcie potrawy oraz przepis wraz z jego oryginalną nazwą.


12. Jakie produkty powinny znaleźć się w przepisie konkursowym?

Przepis wchodzący w skład Pracy Konkursowej powinien zawierać przynajmniej jeden produkt marki:

- Lubella – przetwory zbożowe: makarony, płatki zbożowe lub mąki,

- Łowicz – przetwory owocowo-warzywne - produkty dżemowe, pomidorowe, sosy, syropy owocowe,

- Kotlin – przetwory pomidorowe - ketchupy oraz koncentraty pomidorowe,

- Decomorreno - kakao,

- Krakus – przetwory warzywne: ogórki, chrzan, zupy i koncentraty zup.

przy czym nazwa przynajmniej jednej z wyżej wymienionych marek powinna znaleźć się w treści przepisu (w składnikach).

13. Kto może wziąć udział w konkursie dla szkół?


W konkursie mogą wziąć wszystkie klasy VI-VIII z danej szkoły podstawowej oraz wszystkie klasy III z danego gimnazjum biorące udział w Programie.


14. Jakie są nagrody w konkursie dla szkół?


W konkursie dla szkół mamy następujące nagrody: - dla klasy: warsztaty kulinarne + pakiety produktowe dla wszystkich uczniów z danej klasy - dla nauczyciela koordynującego: voucher o wartości 700 zł do wykorzystania w sklepach EMPIK - dla szkoły: voucher o wartości 1 500 zł

Uwaga! Nagroda dodatkowa o wartości 5 000 zł dla szkoły, która prześle największą ilość zgłoszeń.


15. Czy nauczyciel odpowiedzialny za zgłoszenie jednej klasy, może jednocześnie odpowiadać za zgłoszenie innych klas?


Tak, jeden nauczyciel może być odpowiedzialny za zgłoszenia kilku klas.


16. Do kiedy można zgłaszać prace konkursowe?


Zgłoszenia do konkursu można dokonać do 28 lutego 2019.


KONKURS INDYWIDUALNY


17. Na czym polega uczestnictwo w konkursie indywidualnym?


Każdy uczeń z klas VI-VIII szkoły podstawowej lub III klasy gimnazjum może wziąć udział w dodatkowym konkursie indywidualnym. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu atrakcyjnego przepisu zgodnie z założeniami przedstawionymi w regulaminie Konkursu indywidualnego oraz przesłanie zdjęcia i przepisu wraz z jego oryginalną nazwą.

18. Jakie produkty powinny znaleźć się w przepisie konkursowym?

Przepis wchodzący w skład Pracy Konkursowej powinien zawierać przynajmniej jeden produkt marki:

- Lubella – przetwory zbożowe: makarony, płatki zbożowe lub mąki,

- Łowicz – przetwory owocowo-warzywne - produkty dżemowe, pomidorowe, sosy, syropy owocowe,

- Kotlin – przetwory pomidorowe - ketchupy oraz koncentraty pomidorowe,

- Decomorreno - kakao,

- Krakus – przetwory warzywne: ogórki, chrzan, zupy i koncentraty zup.

przy czym nazwa przynajmniej jednej z wyżej wymienionych marek powinna znaleźć się w treści przepisu (w składnikach).


Zgłoszenia do konkursu mogą również dokonać uczniowie, którzy nie biorą udziału w Programie ani Konkursie dla szkół.


17. Do kiedy można zgłaszać prace konkursowe?


Zgłoszenia do konkursu można dokonać do 28 lutego 2019.


18. W jaki sposób uczestnicy zostaną poinformowani o wynikach konkursu?


Zwycięzców konkursu poinformujemy drogą mailową.


19. Co jest nagrodą w konkursie indywidualnym?


W konkursie indywidualnym nagrodzonych zostanie 10 uczniów, którzy prześlą najlepszy przepis indywidualny wraz ze zdjęciem oraz oryginalną nazwą.


NAGRODA GŁÓWNA x 10


Nagrody indywidualne - Telefon marki Xiaomi, model Redmi Note 6/