OGÓLNE:

 

1. Jakie są działania realizowane w ramach Akademii Uwielbiam?

- Program edukacyjny do szkół „Akademia Uwielbiam”

- Konkurs do szkół

 

PROGRAM DO SZKÓŁ „AKADEMIA UWIELBIAM"

 

2. W jaki sposób można się zgłosić do Programu?

Do Programu można się zgłosić poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej www.akademiauwielbiam.pl lub podczas rozmowy telefonicznej z konsultantem prowadzonej w imieniu Organizatora.

3. Co zrobić, gdy w formularzu zgłoszeniowym brakuje szkoły?

W sytuacji, gdy szkoła nie znajduje się w rozwijanej liście formularza zgłoszeniowego należy wybrać opcję „Inne” i samodzielnie wprowadzić dane szkoły.

4. Czy do Programu może zgłosić się kilka klas z jednej szkoły?

Tak, w Programie może wziąć udział dowolna liczba klas VI-VIII z danej szkoły podstawowej.

5. Na czym polega uczestnictwo w Programie?

Program polega na przeprowadzeniu w klasach VI-VIII szkół podstawowych tematycznych zajęć na podstawie otrzymanych materiałów. Wszystkie materiały dydaktyczne zostały opracowane we współpracy z metodykiem i dietetykiem.

6. W jaki sposób szkoła otrzyma materiały edukacyjne?

Wszystkie materiały będą wysłane mailem do szkół na podany w formularzu zgłoszeniowym adres mailowy. Dodatkowo będą dostępne na stronie www. w zakładce „strefa nauczyciela”, tylko po wcześniejszym dokonaniu zgłoszenia do Programu i zalogowaniu się do właściwego konta.

7. Jakie materiały otrzyma szkoła?

Materiały dydaktyczne dotyczą zagadnień związanych ze zdrowym stylem życia, kształtowaniem właściwych nawyków żywieniowych, kwestią niemarnowania jedzenia oraz spożywaniem i przygotowywaniem posiłków. Atrakcyjna forma zajęć umożliwi przeprowadzenie ciekawych i angażujących uczniów lekcji.

8. Jak długo trwa program?

Program trwa od listopada 2019 do 20 maja 2020.

9. Gdzie znaleźć i kiedy wypełnić Ankietę Podsumowującą?

Ankieta będzie dostępna na stronie internetowej programu, a jej wypełnienie będzie możliwe do końca marca 2020 po przeprowadzeniu zajęć Programu. Po uzupełnieniu Ankiety do szkoły zostanie wysłany drogą elektroniczną Certyfikat potwierdzający udział w Programie.

10. Czy szkoła ponosi jakiekolwiek koszty związane z udziałem w Programie?

Nie, udział w Programie jest całkowicie bezpłatny.

 

KONKURS DLA SZKÓŁ

 

11. Na czym polega uczestnictwo w Konkursie dla szkół?

Po przeprowadzeniu zajęć Programu klasa może wziąć udział w dodatkowym konkursie. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu atrakcyjnego przepisu zgodnie z założeniami przedstawionymi w regulaminie konkursu oraz zgłoszenie go do konkursu na stronie akademiauwielbiam.pl. Zgłoszenie konkursowe obejmuje zdjęcie potrawy oraz przepis wraz z jego oryginalną nazwą.

 

12. Jakie produkty powinny znaleźć się w przepisie konkursowym?

 

Przepis wchodzący w skład Pracy Konkursowej powinien zawierać przynajmniej jeden produkt marki:

- Lubella – przetwory zbożowe: makarony, płatki zbożowe lub mąki,

- Łowicz – przetwory owocowo-warzywne - produkty dżemowe, pomidorowe, sosy, syropy owocowe,

- Kotlin – przetwory pomidorowe - ketchupy oraz koncentraty pomidorowe,

- Decomorreno - kakao,

- Krakus – przetwory warzywne: ogórki, chrzan, zupy i koncentraty zup. 

przy czym nazwa przynajmniej jednej z wyżej wymienionych marek powinna znaleźć się w treści przepisu (w składnikach).

 

13. Kto może wziąć udział w konkursie dla szkół?

 

W konkursie mogą wziąć wszystkie klasy VI-VIII z danej szkoły podstawowej biorące udział w Programie.

 

14. Jakie są nagrody w konkursie dla szkół?

 

W konkursie dla szkół mamy następujące nagrody:

 - dla klasy: warsztaty kulinarne + pakiety produktowe dla wszystkich uczniów z danej klasy

- dla nauczyciela koordynującego: voucher  na zakupy o wartości 700 zł 

- dla szkoły: voucher o wartości 1 500 zł

Uwaga! Nagroda dodatkowa o wartości 5 000 zł dla szkoły, która prześle największą ilość zgłoszeń.


15. Czy nauczyciel odpowiedzialny za zgłoszenie jednej klasy, może jednocześnie odpowiadać za zgłoszenie innych klas?

 

Tak, jeden nauczyciel może być odpowiedzialny za zgłoszenia kilku klas w danej szkole.


16. Do kiedy można zgłaszać prace konkursowe?

 

Zgłoszenia do konkursu można dokonać do 31 marca 2020.

}